Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

Vítejte na stránkách Moravsko-slezské křesťanské akademie.


Praha, 16. prosince 2017
 
Dne 16. 12. 2017 bylo v emauzském klášteře v Praze uzavřeno Memorandum o kooperaci mezi Českou křesťanskou akademii a Moravsko-slezskou křesťanskou akademii, které podepsali její představitelé prezident Mons. Prof. Tomáš Halík a předseda ThDr. Jiří Koníček. Podpisem Memoranda bylo završeno jednání o navázání užší spolupráce mezi oběma akademiemi. Memorandu o kooperaci mezi ČKA a MSKA je základem k rozvoji akademické a partnerské tvůrčí spolupráci v křesťanském vzdělávání a osvětě k akademickému sdílení, ke společenskému dialogu a vzájemnému pokojnému soužití ve společnosti.
Zpráva (.pdf)

Fotogalerie


 
Přejeme Vám požehnané Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2018.
Přání (.pdf)


Prosinec 2017
 
V prosinci Vás ještě MSKA mimořádně zve na několik přednášek:
Věra Sosnarová v Olomouci 6. 12., v Brně 13. 12. a Jiřina Štouračová v Brně 19. 12.
Plakát - Věra Sosnarová v Olomouci (.pdf)

Plakát - Věra Sosnarová v Brně (.pdf)

Plakát - Jiřina Štouračová v Brně (.pdf)


Brno, říjen 2017 - květen 2018
 
MSKA pořádá Kurz biblické hebrejštiny - četba biblických textů. Jeho náplní je četba vybraných pasáží hebrejského textu Bible a rozbor gramatiky. Kurz je určen pro pokročilé studenty, ale v roce 2018/2019 plánujeme otevřít kurz pro začátečníky.
Biblickou hebrejštinu vyučuje Mgr. Jana Valová a cena kurzu je 3 500 Kč. Kurz probíhá od října 2017 do května 2018 1 x týdně, vždy v pondělí od 16.45 do 18.15 hod., zahrnuje 30 lekcí, každá lekce trvá 90 minut. Výuka probíhá v Brně, tř. Kpt. Jaroše 3 (budova Židovské obce Brno).
Pozvánka (.pdf)


Kurz světových náboženství
 
Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2017/2018 pořádá a srdečně zve na KURZ SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ.Odborným garantem je Dušan Lužný, religionista a sociolog. Přednášky se konají vždy druhý pátek v měsíci v 18:30 hod. ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (není-li stanoveno jinak).
Plakát s programem (.jpg)


Aktuální program:
Únor 2018:

Region Olomouc

Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum, Václavské nám. 3, 17.00 hodin
21. 02. 18
Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc.
(Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové)
Sýrie zelená a žíznivá
Plakát (.pdf)


Místo a čas konání: Arcibiskupský palác, Wurmova 9, 17.00 hodin
28. 02. 18
Panelová diskuze
Katolická církev a únorový puč 1948
+ Prezentace publikace Katolická církev a „církevní zákony“ po únorovém převratu v Československu 1948 – 1953
Plakát (.pdf)
německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:     1-4/2016
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist