Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

Vítejte na stránkách Moravsko-slezské křesťanské akademie.

Novinky:

Brusel, 22.-26. března 2017
 
Předseda MSKA ThDr. Jiří Koníček uskutečnil ve dnech 22.-26. března 2017 na pozvání europoslance Pavla Svobody cestu do evropských institucí v Bruselu. Setkal se i s dalšími europoslanci. Při mši svaté v mediatační místnosti Evropského parlamentu připomenul aktuální oslavy 60. výročí římských smluv a poselství papeže Jana XXIII. z encykliky o míru ve světě.
Zpráva (.pdf)

Fotogalerie


Brno, 27. února 2017
 
Na valném shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie v Brně dne 25. února 2017 proběhla úprava stanov a bylo naznačeno další směřování akademie. Do nového ztenčeného předsednictva byli zvoleni: ThDr. ICLic. Jiří Koníček - předseda, S.L.D. Ing. Pavel Kopeček, Th.D. - místopředseda. Za členy předsednictva byli zvoleni: Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.; Ing. Mgr. ThLic. Vojtěch Mičan; PhDr. Roman Zaoral.
Zápis (.pdf)

Fotogalerie


Brno
 
MSKA v akademickém roce 2016/2017 pořádá kurzy latiny a novozákonní řečtiny. Výuka začne v říjnu 2016 a bude probíhat v Brně, Smetanova 14, 602 00 Brno. Přihlášky se přijímají do 10. října 2016.
Další informace viz plakát.
Plakát (.pdf)


Brno
 
Moravsko-slezská křesťanská akademie pořádá v akademickém roce 2016/2017 Kurz biblické hebrejštiny pro mírně pokročilé. Kurz bude probíhat od 3. října 2016 do června 2017, vždy v pondělí od 16,30 do 18 hod.
Začátek kurzu: 3. října 2016.
Místo konání: MSKA, Smetanova 14, Brno.
Více na plakátku.
Plakát (.pdf)


Aktuální program:
Duben 2017:

Region Olomouc

Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum, Václavské nám. 3, 17.00 hodin
12. 04. 17
ThLic. Jaroslav Franc, Th.D. (Cyrilometodějská teologická fakulta UP Olomouc)
Alois Musil a mezináboženský dialog
Plakát (.pdf)


Region Zábřeh

Místo a čas konání: Aula Gymnázia, 11.00 hodin
25. 04. 17
Věra Sosnarová
Příběh ženy, která přežila gulag.
Určeno pro studenty středních škol.


Místo a čas konání: Katolický dům v Zábřehu, Sušilova 38, 18.00 hodin
25. 04. 17
Věra Sosnarová
Příběh ženy, která přežila gulag.
německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:     1-4/2016
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 537 021 342

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist