Aktuality v rámci projektu:
Brno, 12. - 15. května 2011
 
Brno hostilo ve dnech 12. až 15. května pracovní setkání partnerů mezinárodního projektu Empowerment - Podpora procesu učení solidarityO projektu Empowerment
Učíme se procesům jak podporovat solidaritu


1. září 2010 zahájil Kifas GmBH ve Waldmünchenu evropský projekt „Empowerment - Učíme se procesům jak podporovat solidaritu” (Empowerment - Lernprozesse der Solidaritätsförderung).

Společně s partnerskými organizacemi z Belgie, Bulharska, Rakouska, Itálie a České republiky budeme hledat nové didaktické koncepce podpory solidarity a budeme zkoumat možnosti jejich využití ve vzdělávání dospělých. Partnery projektu jsou instituce pro vzdělávání dospělých a nevládní organizace se sociálně-politické orientací.

Projekt bude trvat do 31. července 2012. Celkovým výsledekem bude průvodce, který popisuje procesy učení, které by mohly podporovat solidaritu způsobilosti. Obsahuje obsah a metody výuky a metodik. Oba společné evropské přijde a národní specifikace pro daný jazyk.
Projekt je financován z prostředků Evropské unie prostřednictvím programu celoživotního učení, Grundtvig Projekty partnerství.
Podrobnosti o programu Grundtvig na stránkách agentury NAEP

Grundtvig

2011 - Created by MSKA - www.mska.biz, namely by its webadministrator Mojmír Odehnal - Email: odehnal@mska.biz