Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

Vítejte na stránkách Moravsko-slezské křesťanské akademie.


Olomouc, 17. března 2018
 
Zveme vás na Valné shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie, které se uskuteční v sobotu 17. března 2018 v 9.30 hodin do sálu v budově arcibiskupské kurie, Biskupské nám. 2, 779 01 Olomouc.
Pozvánka s programem (.pdf)


Praha, 16. prosince 2017
 
Dne 16. 12. 2017 bylo v emauzském klášteře v Praze uzavřeno Memorandum o kooperaci mezi Českou křesťanskou akademii a Moravsko-slezskou křesťanskou akademii, které podepsali její představitelé prezident Mons. Prof. Tomáš Halík a předseda ThDr. Jiří Koníček. Podpisem Memoranda bylo završeno jednání o navázání užší spolupráce mezi oběma akademiemi. Memorandu o kooperaci mezi ČKA a MSKA je základem k rozvoji akademické a partnerské tvůrčí spolupráci v křesťanském vzdělávání a osvětě k akademickému sdílení, ke společenskému dialogu a vzájemnému pokojnému soužití ve společnosti.
Zpráva (.pdf)

Fotogalerie


Brno, říjen 2017 - květen 2018
 
MSKA pořádá Kurz biblické hebrejštiny - četba biblických textů. Jeho náplní je četba vybraných pasáží hebrejského textu Bible a rozbor gramatiky. Kurz je určen pro pokročilé studenty, ale v roce 2018/2019 plánujeme otevřít kurz pro začátečníky.
Biblickou hebrejštinu vyučuje Mgr. Jana Valová a cena kurzu je 3 500 Kč. Kurz probíhá od října 2017 do května 2018 1 x týdně, vždy v pondělí od 16.45 do 18.15 hod., zahrnuje 30 lekcí, každá lekce trvá 90 minut. Výuka probíhá v Brně, tř. Kpt. Jaroše 3 (budova Židovské obce Brno).
Pozvánka (.pdf)


Kurz světových náboženství
 
Moravsko-slezská křesťanská akademie, regionální pobočka Bílovice nad Svitavou, v akademickém roce 2017/2018 pořádá a srdečně zve na KURZ SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ.Odborným garantem je Dušan Lužný, religionista a sociolog. Přednášky se konají vždy druhý pátek v měsíci v 18:30 hod. ve farním sále v Bílovicích nad Svitavou (není-li stanoveno jinak).
Plakát s programem (.jpg)


Aktuální program:
Březen 2018:

Region Křenovice

Místo a čas konání: prostor Obecního úřadu Křenovice, 17.00 hodin
01. 03. 18
PhDr. Jiřina Štouračová
Stýkání a potýkání křesťanství a islámu v Evropě
Plakát (.pdf)


Region Olomouc

Místo a čas konání: Arcidiecézní muzeum, Václavské nám. 3, 17.00 hodin
14. 03. 18
Doc. PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.
(Katolická teologická fakulta UK Praha/ Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
Západ a jeho víra
9,5 teze k dopadům Lutherovy reformace


Místo a čas konání: Centrum Aletti, 20.00 hodin
21. 03. 18
Kulatý stůl na téma KŘESŤAN A POLITIKA
Jiří Mihola, Dominik Ferri a Jan Gregor
Ve spolupráci s VKH Olomouc

Diskuze byla zrušena


Region Znojmo

Místo a čas konání: fara u kostela sv. Mikuláše, 16.00 hodin
11. 03. 18
PhDr. Jiřina Štouračová
Stýkání a potýkání křesťanství a islámu v Evropě
německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist