Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 2005

DIALOG EVROPA XXI 3-4/2005

Počet stran: 60

Cena čísla: 60,- Kč / 70,- Sk

Malé sakrální stavby na Moravě a ve Slezsku
Hlavní téma přináší záznamy jednání semináře, který MSKA pořádala jako vyvrcholení dvou kol soutěží o dokumentaci, oživování a péči o malé sakrální stavby na území Moravy a Slezska. Seminář měl přispět pro přiblížení postojů a názorů odborných pracovníků památkové péče, vystoupil ředitel Národního památkového ústavu Dr. Tomáš Hájek, Ph.D. a pracovnice olomoucého pacoviště NPÚ PhDr. Zdenka Bláhová, s mnoha laickými zájemci, kronikáři i nadšenci, kteří systematicky dokumentují všechny malé sakrální stavby na území jednotlivých okresů nebo děkanátů.


Zveřejněné referáty:
Martina Špačková – Olomoucký seminář „Kapličky na Moravě a ve Slezsku“
Hana Bartková – Kapličky na Moravě a ve Slezsku
Aleš Filip – Z brněnských kasáren do jihomoravské vesnice aneb znovupostavení secesní kaple

Kněží a laici v církvi
Seminář, při němž se moravští akademici zabývali tématy také diskutovanými na Plenárním sněmu katolické církve.
Jiřina Štouračová - Laici a kněží – spolupracovníci na utváření Božího království
Ladislav Tichý - Kněz a laici

Z dalšího obsahu doporučujeme studii Doc. Dr. Jiřího Skoblíka, vyučujícího na Katolické teologické fakultě v Praze o perspektivách přijetí křesťanské etiky současnous společností. Jistě také zaujme článek profeosora Přírodovědecké fakulty v Brně Josefa Ungera o pohřbech papežů ve starověku a středověku.

Obálka a doprovodné ilustrace Vám představí moderní a půvabnou nedávno vysvěcenou kapli Panny Marie Sněžné v Hruškách ve farnosti Křenovice u Slavkova.

německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist