Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 2008

DIALOG EVROPA XXI 3-4/2008

Počet stran: 104

Cena čísla: 60,- Kč / 3,- €

Nad Písmem svatým: rok Bible, rok apoštola Pavla

Aktuální číslo Dialogu přináší ohlednutí za 6. Moravsko-slezskými akademickými dny, které probíhaly na podzim 2008 v Olomouci na biblické téma Nad Písmem svatým: rok Bible, rok apoštola Pavla. Konferenci spoluutvářeli svými příspěvky teologové z Karlovy university v Praze i Palackého university v Olomouci Gabriela I. Vlková, Martin Prudký, Josef Hřebík, Petra Chalupa, Ladislav Tichý a Jan Dus.


Úvahou, zda jsou náboženství nadějí či ohrožením pro dnešní svět se zabývali křesťané Evropy na konferenci v Lyonu v listopadových dnech 2008. Pro naše čtenáře přinesl zprávy z jednání slovenský dominikán z University v Ružomberoku Inocenc-Mária Szaniszló. Pozoruhodné zamyšlení o Erozi křesťanských hodnot a její reflexi v politice a diplomacii Svatého stolce přednesl emeritní velvyslanec u Apoštolského stolce Ing. Pavel Jajtner v Olomouci na valném shromáždění MSKA. Zájemci o ně je najdou také na stránkách nově vycházejícího čísla.

V recenzní rubrice se zaujatý čtenář dozví o vizi: Experiment Evropa, o zářijovém Kongresu Renovabis v Mnichově, o druhém ročníku přednáškového cyklu na Masarykově univrsity Tajemný svět víry.
Zpravodajství o životě v MSKA čtenáře zavede do regionálních poboček v Olomouci a ve Zlíně, na valné shromáždění MSKA do Olomouce, na slavnostní mši svatou u příležitosti životního jubilea olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera i na jiné akce.

Obálky z tvůrčí dílny výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka zavede čtenáře do půvabné zahrady náboženství v dolnorakouském klášteře Altenburg.

německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist