Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

druhý dialog 2009

DIALOG EVROPA XXI 3-4/2009

Počet stran: 104

Cena čísla: 60,- Kč / 3,- €


Caritas in Veritate

Hlavním tématem dvojčísla 3-4/2009 Dialogu Evropa XXI je třetí encyklika papeže Benedikta XVI.

Zde je k nahlédnutí stránka časopisu s obsahem tohoto čísla (upravena)

V novém čísle přinášíme čtenářům čtyři příspěvky, které se na encykliku dívají z různé perspektivy. Ing. Cyril Martinek prochází jednotlivé kapitoly, přibližuje jejich obsah a navíc na některých místech srovnává s praxí naší nejen české každodennosti. Dominikán Inocent-Mária Stanisló kromě komentujícího pohledu na encykliku přibližuje čtenářům i pohledy a ocenění encykliky významných osobností evropské církve – například švýcarského biskupa Kurta Kocha, limburksého biskupa Franze-Petera Tebatze, nebo mnichovského arcibiskupa Reinharda Marxe. Autor poznamenává, že i luteránský biskup z Wolfenbüttelu Fridrich Weber sociální encykliku Benedikta XVI. vysoce oceňuje a vyznává, že zjišťuje, že luterská církev má ke katolické velmi blízko.
Vídeňský arcibiskup kardinál Schönborn hovoří o encyklice jako o slově v pravý čas. Jiří Šenkýř vyzvedá některé momenty, obzvlášť aktuální pro naši současnost. Příspěvek Pavla Mareše pak shrnuje úkoly českých vydavatelů encykliky – revizi a aktualizaci překladu (první a upřesněná verze), redakční práci a tisk – vše v téměř hektickém tempu, aby se encyklika dostala k našim čtenářům co nejdříve.
Rubrika Studie přináší pestrou paletu témat historických i teologických. Docent Vojtěch Cekota se ve studii Rekatolizace nebo konfesionalizace zamýšlí nad problematikou pobělohorského historického vývoje nejen u nás, ale ve středoevropském kontextu. Narušení jednoty v katolické Evropě, vznik nových konfesí a snaha katolického náboženství o obnovení náboženské jednoty je zápasem, který nastoluje v mnohém společné otázky tehdejším katolíkům a obdobně i nám dnes. Právník Jakub Kříž se ve studii Jak zákonodárce (ne)vracel církevní majetek dotýká vývoje vztahu mezi sekularizovaným českým státem a v něm působící katolickou církví v uplynulém dvacetiletí a rekapituluje marné snahy o společnou dohodu o majetkovém vyrovnání. K otázce dějin a současné praxi čtenáře zavede P. ThLic. Marcel Puvák. Devadesátiny kardinále Tomáše Špidlíka připomíná profesor Pavel Ambros.
V nové rubrice Rozhovor se čtenář setká s pohledem vídeňského arcibiskupa Christopha Schönborna na aktuální život společnosti a církve nejen v Rakousku. V druhém rozhovoru se architekt David Vávra zamýšlí nad sakrálním prostorem.

Recenze literatury, pohled na činnost jednotlivých poboček MSKA a zprávy ze světa pestrou nabídku představovaného čísla dokreslují.
S Emauzskou dálniční kaplí se čtenář seznámí nejen z informativního textu a obrázků uvnitř časopisu, ale především prostřednictvím půvabné obálky z dílny PhDr. Karla Rechlíka.


německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist