Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 2-3 2013

DIALOG EVROPA XXI 2-3/2013


Počet stran: 74
Původní cena: 100,- Kč / 120,- Sk
Nová cena: 75,- Kč / 3 Euro
Biotika jako samostatný obor a její rozvoj

Číslo věnuje pozornost ochraně života jak k ní nabádá církevní nauka, jak se k ní staví naše domácí zákony i normy Evropské unie. Odráží Pátou bioetickou konferenci pořádnou kolektivním členem MSKA Kolegiem katolických lékařů.

Zveřejněné referáty:
ThLic. Vojtěch Cikrle – Lidský život je třeba chránit již před narozením
MUDr. Anna Záborská – Ochrana lidského života a Evropská unie
Doc. MUDr. Petr Hach – Embryo jako lidská osoba z pohledu embryologa
Prof. MUDr. Květoslav Šipr – Farmakologický potrat – důvody pro a proti
Doc. ThDr. Josef Beneš – Biblické základy učení encykliky Humanae vitae
MUDr. Ivan Wallenfels – Neplodné manželstvo ako problém medicínský a etický
MUDr. Helena Šiprová – Přirozené plánování rodičovství dnes
PharmDr. Jozef Laurinec – Hormonálna antikoncepcia a etika
PhDr. Jiří Stodola – Umělý potrat jako aktuální etický problém
Mgr. Stanislav Hykyš – K výkonu práva na výhradu svědomí při poskytování zdravotnických služeb

Recenzní rubrika představuje Mons. Rudolfa Nejezchleba, který v Moravské Ostravě a okolí buduje velké charitní dílo, kterému zasvětí celý kněžský život.

Rubrika MSKA přináší zprávy ze života jednotlivých regionálních poboček a všímá si i zahraniční spolupráce MSKA, kterou úspěšné rozvíjí.
Nedílnou součástí jsou zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích.

Obálka a doprovodné ilustrace čtenářům přiblíží výstavu k jubilejnímu Cyrilometodějskému roku, který byl v našich diecézích slavnostně připomínán, také výstavou v Paláci šlechtičen v Brně.


německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist