Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 3-4 2014

DIALOG EVROPA XXI 3-4/2014


Počet stran: 94
Nová cena: 75,- Kč / 3 Euro

Témata: Rodina a církevní restituce

Předkládané číslo se věnuje dvěma hlavním tématům – tématu rodina a tématu církevní restituce v postkomunistické době.

Téma rodina je pestré a přináší ohlédnutí za říjnovou synodou o rodině v Římě, P. Miloš Szabo si všímá manželství. Následné tři články Heleny Šiprové a Květoslava Šipra nahlíží na rodinu jako na místo ochrany počínajícího lidského života, na celostní pohled na zdraví člověka jako tvůrce a člena rodiny. Třetí studie sleduje vzdělávání člověka i v seniorském věku.

Na problematiku restitucí nahlíží tři mladí badatelé Miloš Gregor, František Černín a právník Jakub Kříž, který rozebírá přijatý zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi č. 428/2012 Sb. z 8. 11. 2012, všímá si také zápasu, který k přijetí zákona vedl v našem parlamentním systému a co nově přijatý zákon přináší.

V rubrice Studie nacházíme pokračování příspěvku studentky archivnictví na Brněnské universitě Jany Baríbiové, ve kterém sleduje samosprávu města Kyjova. Jaroslav Šiler presentuje výsledky svého bádání o kněžích rodácích farnosti Kunovice a s některými významnými kněžími čtenáře blíže seznamuje.

Recenzní rubrika je v tomto čísle dává nahlédnout např. na publikaci Pavla Ambrose Evangelium pro rodinu dnešní doby a Jana Graubnera Země posvěcená

Rubrika MSKA čtenáře seznamuje se zahraničními aktivitami a kontakty naší akademie, ať jde o rozvíjený projekt o solidaritě nebo pravidelnou práci Evropské federace katolického vzdělávání dospělých.

I v tomto čísle jsou nedílnou součástí zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích, které čtenáře zavedou do Vatikánu, Grazu, Jerevanu, Bejrútu, Nairobi a dalších měst.

Obálka a doprovodné ilustrace dají čtenářům nahlédnout na římskou synodu o rodině a na přednášky Akademie třetího věku v Brně.


německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist