Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 3-4 2015

DIALOG EVROPA XXI 3-4/2015


Počet stran: 128
Nová cena: 75,- Kč / 3 Euro

Téma: Jubileum milosrdenství – Byl jsem na cestě a ujali jste se mě

Druhé dvojčíslo roku 2015 se na počátku ještě vrací k jubileu MSKA v ohlédnutí ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka Václava Lobkowicze, O. Praem., v němž mimo jiné biskup zmiňuje možnost spolupráce MSKA s katechetickými a pedagogickými centry jednotlivých biskupství.

Téma milosrdenství uvádí rozhovor s kardinálem Waltrem Kasperem o milosrdném Bohu a milosrdné církvi. O apoštolce Božího milosrdenství Juliáně z Norwiche vypráví Veronika Řeháková. K tématu přispějí i úvahy kněze Ladislava Heryána a historika Jiřího Hanuše. K problematice současné uprchlické krize a otázce postoje milosrdenství k těmto trpícím na cestě čtenáře kromě jiných autorů přivádí úvaha europoslance Tomáše Zdechovského.

Rubriku Studie uvádí článek Pavla Kopečka na téma řádné synody o rodině. Profesor Pavel Ambros připomíná význam Františka Dvorníka při pěstování cyrilometodějské tradice a velehradského unionismu. Do rubriky přisívá Michal Altrichter, Jindřich Kotvrda. Eliška Krátká posluchačka čtenáře zavádí k životu řeholního společenství boromejek v článku Kanonizace včera a dnes – na příkladu probíhajícího procesu M. Vojtěchy Hasmandové.

Recenzní rubrika v tomto čísle přibližuje jednak drobné studie Jana Larische o katolických osobnostech válečné doby a jejich pronásledování: P. Ferdinand Chýlek a Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace. Recenze historického díla Neklidné vztahy brněnského historika F. X. Halase nás přivádí k zamyšlení nad rozpadem Habsburského soustátí a vznikem mladých, malých středoevropských států, zvláště Československa, a nad důsledky tohoto historického vývoje.

Do aktuálního života naší akademie čtenáře zavádí rubrika MSKA. Zmiňuje v Brně a Olomouci organizovaný kurz sociální učení církve, zahraniční spolupráci i zprávy z regionálních poboček.

V rubrice Zprávy se čtenář dozví o vzdělávání seniorů v Univerzitě třetího věku, dozví se novinky o iniciativě Nejmenší z nás. Velmi milé je ohlédnutí za přípravami a realizací Národního eucharistického kongresu v Brně. O spolupráci Rádia Proglas na mezinárodní úrovní hovoří článek Milana Tesaře.

V rubrice Umění přibližuje ředitel Diecézního muzea v Brně Martin Motyčka výstavu Babická korouhev.

Přejeme radostné čtení !


německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist