Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 2006

DIALOG EVROPA XXI 1-2/2006

Počet stran: 126

Cena čísla: 60,- Kč / 70,- Sk

Den Moravy I.
Hlavní téma přináší záznamy jednání semináře, který MSKA pořádala ve spolupráci s Moravskoslezskou akademií pro vědu a kulturu v Brně. Cílem bylo přiblížit významné moravské osobnosti vědy, umění, kultury a moravského vysokého školství. Seminář proběhl pod záštitou předsedkyně Akademie věd ČR paní profesorky Heleny Illnerové, CSc. a měl dvě části. První byla věnována přírodním vědám, druhá část pak vědám humanitním.


Zveřejněné referáty:
Jiří Sekerák – Mendelovo Brno
František Pochylý – Viktor Kaplan a jeho následovníci
Jan Slovák – Masarykova universita v Brně – evropský rozvojový projekt
Jaroslav Mezník – Tolerance na Moravě v 16. století
Milan Badal a Brigitte Schwarz – Česká a moravská církev

Pokus se žít v pravdě
bylo hlavním tématem pravidelného každoročního setkání středoevropských katolických akademiků tentokrát v Polsku v centru mezinárodního setkávání v Krzyżowe.

Z dalšího obsahu doporučujeme studii docenta Ignáce Antonína Hrdiny, O. Praem. vyučujícího na Katolické teologické fakultě University Karlovy o ochraně manželství a rodiny v rodinném právu. Pozornost si zaslouží i článek ThLic. Ing. Pavla Kopečka, odborného asistenta na Cyrilometodějské teologické fakultě University Palackého v němž věnuje pozornost křtu – podmínkám i místu pro udělení křtu, také vztahu křtu a odpuštění a dalším souvisejícím otázkám.

Recensní rubrika je tentokrát cele věnována výtvarnému umění – hovoří o výstavě současného moderního umění IMAGO vytvářeného křesťanskými umělci z celé Evropy, která probíhala v Praze. Dále nás zavádí do nově otevřeného Arcidiecézního muzea. Další zpráva pak přibližuje nejnovější počin – otevření půvabné výstavy VITA CHRISTI v Brně na Petrově, kterou dokumentuje Karlem Rechlíkem umělecky ztvárněná obálka časopisu i řada ilustrací uvnitř časopisu.

Závěrečná rubrika Zprávy ze světa čtenáře seznamuje s nejnovějším dění ve světové církvi.

německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist