Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 1-4/2007

DIALOG EVROPA XXI 1-4/2007

Počet stran: 106

Cena čísla: 99,- Kč / 109,- Sk

Slavíme 230 let vzniku diecéze a povýšení na arcidiecézi
Nové číslo Dialogu přináší ohlednutí za celým rokem 2007. Hlavním tématem si čtenář může připomenout oslavy 230. let vzniku Brněnské diecéze a postřehů z dalšího života diecéze. Vzešly z konference pořádané Pastoračním střediskem Biskupství brněnského Brněnská diecéze 1777-2007: historie a současnost, na které se MSKA spolupodílela.
Bylo pozoruhodné srovnávat společenské poměry, postavení katolické církve v Habsburském státě, postoj státních orgánů k domácí církvi i postoje vedení státu k Apoštolskému stolci kolem poloviny 18. století se situací dnes. V řadě případů, jak se shodli diskutující, se setkáváme v dnešní církvi s podobnými problémy, které vyžadují aktivní přístup a aktivní řešení situace, jak vyznělo ze závěrečné části konference, která byla věnována výzvám k dnešku.Z referátů přinášíme:
Jiřina Štouračová – Vznik Biskupství brněnského jako součást rozsáhlé reformy církevní správy na Moravě
Martin Rája – Brněnská diecéze v 19. století
Magdalena Čoupková – Mučednice sestra Marie Restituta Kafková
Jana Hladká – Biskup Karel Skoupý

V další části věnuje časopis pozornost některým přednáškám z nového cyklu přednášek na Masarykově universitě Tajemný svět víry (Graubner, Pojezdný). V nové rubrice ze života církve redakce přináší ohlédnutí za třemi významnými slavnostmi – Národní poutí na Velehradě s účastí vzácného hosta z Vatikánu; dále Svatováclavskou poutí ve Staré Boleslavi; a také ohlédnutí za slavností k u příležitosti svátku sv. archanděla Michaela ve Strahovské basilice.

Zprávy ze světa převzaté ze zahraničních katolických agentur i toto číslo uzavírají.
Celý obsah našeho čísla je oblečen do „hávu“ půvabné obálky z dílny výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka, která zavede čtenáře do nákladně rekonstruovaného klášterního kostela jihočeského premonstrátského kláštera Milevsko, kláštera který byl právě v dnešních dnech vepsán do seznamu Národních kulturních památek ČR.

německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist