Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 2009

DIALOG EVROPA XXI 1-2/2009

Počet stran: 120

Cena čísla: 60,- Kč / 3,- €


Sociální a zdravotní pomoc
na Haiti a v Hondurasu

Zde je k nahlédnutí stránka časopisu s obsahem tohoto čísla (upravená)

Hlavním tématem dvojčísla 1-2/2009 Dialogu Evropa XXI je letošní 9. bioetická konference v Olomouci, která byla věnována misijní pomoci na Haiti a v Hondurasu.
Mezi publikovanými příspěvky z konference stojí za pozornost zvláště článek Pavla Nováčka Partnerství pro rozvoj Haiti, který vychází z projektu Středoevropského výzkumného uzlu a Univerzity Palackého „Globální partnerství pro rozvoj“. Autoři projektu se zaměřili na analýzu indexu kvality a udržitelnosti života pro Haiti jako nejchudší zemi západní polokoule včetně možných scénářů hospodářského a politického vývoje v této zemi.
Nelze však opomenout ani cenné příspěvky zdravotní sestry Jany Smyčkové a lékařsky Kataríny Holečkové, které jsou svědectvím o materiální nouzi a nesnadné cestě k nápravě kvality života obyvatel Haiti.
Rubrika Studie si všímá aktuálních témat i ohlédnutí do historie. Velmi aktuální je publikovaná přednáška prof. Thomase Bremera Konfese a národ ve střední a východní Evropě, která zazněla na 12. mezinárodním kongresu Renovabis v září minulého roku. Ukazuje se, že definice a vzájemný vztah mezi náboženstvím a národem není pro jednotlivé evropské země zdaleka jednotná. Jaký to bude mít vliv na budoucí směřování Evropské unie, to je velká otázka.
Již v minulém čísle Dialogu se redakce zaměřila i na dějiny české křesťanské literatury. V letošním čísle přináší podrobný medailon předkladatele a pedagoga Leopolda Vrly, který patřil k redaktorům katolického časopisu Jitro a také ke spolupracovníkům staroříšského Josefa Floriana.

Novinkou je rubrika Rozhovor. Prvním respondentem je právník a politik Pavel Svoboda, s nímž vedl dialog Pavel Jajtner.

V oddílu recenze se redakce zaměřuje nejen na novinky v odborné literatuře, jako je Chvála lásky našeho předního biblisty prof. Ladislava Tichého, ale také na knihy dosud nepřeložené. Publikace mnichovského arcibiskupa Reinharda Marxe Kapitál – Obrana člověka je pozoruhodná z několika důvodů. Předně jde o působivou polemiku profesora křesťanské sociální etiky s jeho jmenovcem Karlem Marxem. Téma se přímo nabízí: křesťanská sociální etika tváří v tvář obludné hospodářské krizi, o níž mnozí soudí, že jde o umíráček tradičního kapitalismu. Podrobný rozbor knihy, jak jej provádí Pavel Jajtner, ukazuje, že vydat tuto knihu v českém překladu by bylo velmi žádoucí.
V závěru časopisu je přehled nedávných aktivit MSKA, která Dialog Evropa XXI. vydává. Rubrika Ze života církve se vrací k návštěvě Benedikta XVI. v Africe letos v březnu a také přibližuje chystaný projekt Mediálního vzdělávání Božího lidu při České biskupské konferenci.
Četba nového Dialogu může být přínosem nejen pro akademické pracovníky, ale i pro širokou vzdělanou obec napříč konfesemi.


německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist