Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 2010

DIALOG EVROPA XXI 1-2/2010

Počet stran: 112

Cena čísla: 70,- Kč / 3,- €

Těžce nemocné a postižené dítě
poznáním ke sblížení

Vyšlo nové číslo časopisu Dialog Evropa XXI

Dvojčíslem 1-2/ 2010 vstupuje časopis Moravsko-slezské křesťanské akademie Dialog Evropa XXI do svého jubilejního 20. ročníku. Tato revue křesťanské orientace pro vědu a kulturu přináší již 20 let aktuální informace, studie a překladové materiály týkající se života křesťanů v naší zemi i ve světě.

Aktuální dvojčíslo je ve znamení dvou hlavních témat. Prvním je soubor příspěvků z desáté bioetické konferenci v Olomouci, která se konala na téma Těžce nemocné a postižené dítě. Publikované jsou články prof. Dagmar Hauftové, prof. Vladimíra Mihála, Jany Nepustilové, Zdeňky Pospíšilové, doc. Jana Michalíka a P. Jindřicha Kotvrdy.

Druhé velké téma je soubor přednášek z jarního ekumenického cyklu Poznáním ke sblížení, který uspořádala MSKA ve spolupráci s Muzeem regionu Valašsko ve Vsetíně. V tomto čísle jsou publikovány následující přednášky: doc. Vojtěcha Cekoty Toleranční patent a Valašsko, doc. Vladimíra Suchánka Duchovní horizonty tvorby Andreje Tarkovského a ing Pavla Jajtnera Význam návštěvy Benedikta XVI. v ČR (nejen) pro ekumenismus.

Rubrika Studie přináší materiály na téma Role médií v životě církve, jak zazněly na letošní Valné hromadě MSKA v Ostravě. Příspěvky přednesli ing. Petr Raus, ThLic. Marcel Puvák a ing. Pavel Jajtner.

Profilový rozhovor je možná poněkud překvapivou reflexí sochaře Otmara Olivy o stále problematickém uchopení genia loci Velehradu. „Mám obavu, že Velehrad dosud sám sebe nepřijal,“ říká světově uznávaný umělec v rozhovoru nazvaném Problémem Velehradu je bezradnost. V rozhovoru vzpomíná také na své přátelství s letos zemřelým kardinálem Tomášem Špidlíkem.

Následují Zprávy a komentáře, které přinášejí medailon další významné zemřelé osobnosti Mons. Josefa Veselého a vzpomínku doc. Vojtěcha Cekoty, který patřil k přátelům otce Veselého od poloviny 50. let, kdy oba pracovali ve zlínské galerii a muzeu.

Oddíl recenze se věnuje mimo jiné knize Henriho de Lubaca Meditace o církvi, knize Vzájemná korespondence Vladimíra Pešky a Jana Čepa a knize mons. Jana Graubnera Kněžské osobnosti

Rubrika MSKA se krátce ohlíží za velkou konferencí středoevropských křesťanských akademií letos v květnu ve Vranově u Brna a tomuto tématu bude věnováno i následující číslo Dialogu Evropa, který lze objednat na adrese mska@volny.cz, případně poštou (Divišova 19, 602 00 Brno) nebo přes internetové stránky www.mska.biz.

Petr Cekota

německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist