Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 1-4 2012

DIALOG EVROPA XXI 1-4/2012

Počet stran: 96

Cena čísla: 70,- Kč / 3,- €

Témata:
- Solidarita
- Rok víry

Nové číslo Dialogu přináší ohlédnutí za celým rokem 2012. V našem hlavním tématu přibližujeme několik zamyšlení o solidaritě. Nejdříve nás pedagog z Fakulty sociálních věd University Karlovy v Praze docent Zdeněk Pinc vede k zamyšlení o tom, jak a v jakých historických souvislostech se vyvíjel obsah pojmu
solidarita a sleduje, jak se v nových časových a společenských souvislostech proměňuje. Jiří Konečný uvádí praktické příklady solidárního jednání naší současné společnosti. Květoslav Šipr seznamuje čtenáře se zkušeností vzdělávání seniorů v brněnské diecézi, které je jedním z projevů mezigenerační solidarity. Závěrečný článek tématu solidarity Solidaritě učit, solidaritu žít je nahlédnutím do pracovního textu, který vzešel z mezinárodního projektu několika partnerů z evropských zemí. I Moravsko-slezská akademie se na tomto mezinárodním projektu spolupodílela. V článku se uvádí: Příslušnost k nějakému společenství nebo rodině, spolku, obci, odborům, církvi nebo národu je vlastně základním motivem pro solidární jednání. Podpořím snažení, které je v souladu s mými zájmy. Podle teorie sociální identity získávají lidé hlavní díl svého sebevědomí z příslušnosti k určitému společenství.

Druhé téma se obrací k Benediktem XVI. vyhlášenému Roku víry. Otázkou víry se zabývají Svatý Otec Benedikt XVI., Robert Spaemann, Jiří Grygar, Causy Grewal a Pavel Kopeček.

V rubrice Studie najdeme článek Ladislava Jílka o Historii zpracování kovu, jak ji můžeme sledovat již v biblických zprávách.

Recenzní rubrika představuje mimo jiné disertaci brněnského a krakovského historika Petra Jokeše, která sleduje utváření farní organizace na západní Moravě ve středověku. (Knihu lze objednat v kanceláři MSKA).

Rubrika MSKA se ohlíží za aktivitami v jednotlivých pobočkách MSKA – např. v Olomouci a Ostravě. Seznamuje čtenáře také se zahraniční spoluprácí MSKA – ať je to s Evropskou federací katolického vzdělávání dospělých, s pastoračním střediskem v diecézi Žilina, s katolickými akademiky ve Vídni nebo s kolegy v Renovabis ve Freisingu.

Zprávy ze světa převzaté ze zahraničních katolických agentur i toto číslo uzavírají.

Celý obsah našeho čísla je oblečen do „hávu“ půvabné obálky z dílny výtvarníka PhDr. Karla Rechlíka, která čtenáři představí oltářní reliéf Smrt Panny Marie, původně z kostela sv. Marka v Moštišti u Velkého Meziříčí. Textem obrazovou přílohu představuje Martin Motyčka.

V předkládaném čísle jsme svědky proměn, které Moravsko-slezská křesťanská akademie zažívá. Roli šéfredaktora přebírá nový předseda MSKA SLD. Ing. Pavel Kopeček. Proměnila se také redakční rada a ke změně došlo i po technické stránce. Časopis nově sází a tiskne Olprint Šlapanice.


německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist