Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 1-2 2014

DIALOG EVROPA XXI 1-2/2014


Počet stran: 60
Nová cena: 75,- Kč / 3 Euro

Téma: 50 let katolického vzdělávání dospělých v Evropě

Nové číslo, které představujeme, je neseno tématem vzdělávání. Sama obálka, i řada dalších vyobrazení v textu čísla a článek mladého historika Václava Lungy jsou věnovány velké osobnosti moravské církve, ale i politiky a kultury Františkovi kardinálu Dietrichštejnovi, který přivedl 1631 do Mikulova řád piaristů, který měl přispět k prohloubení vzdělávání na Moravě a tím také k prohloubení víry. Hlavní téma Dialogu se pak věnuje dnešním aktivitám a organizacím, které se starají o vzdělávání dospělých u nás i v Evropě.

První dvojčíslo ročníku 2014 při příležitosti 50. výroční Evropské federace katolického vzdělávání dospělých (FEECA) věnuje pozornost katolickému vzdělávání dospělých a oné federaci, jejímž členem Moravsko-slezská křesťanská akademie již 14 roků je. Rozhovory s předsedou federace Dr. Aloisem Beckerem a výkonnou ředitelkou Mag. Andreou Hoffmeier ukazují na aktuální aktivity federace právě uskutečněné a nově připravované.

V rubrice Studie nacházíme příspěvek studentky archivnictví na Brněnské universitě, ve kterém se ohlíží za počátky města Kyjova a z archivního bohatství vynáší na aktuální světlo střípky z života města a jeho lidí, představuje vytváření a fungování městské samosprávy v Kyjově v období První republiky. Přibližuje osobnosti, které se aktivně o město a jeho správu staraly, všímá si aktivit, které městští representanti ve sledovaném období iniciovali a co vše se ve městě odehrávalo.

Recenzní rubrika je v tomto čísle poměrně bohatá, přináší čtenářovi bližší nahlédnutí do knih Kde voní pergamen? – Š. Kohout, Zita-důvěrný portrét císařovny – Cyrille Debris, Ekonomie rodiny v proměnách času – L. Mlčoch a dalších.

Rubrika Zprávy a komentáře přináší ohlédnutí za Moskevským muzeem ikon připravenou výstavou ikon na cyrilometodějské téma, která byla v jarních měsících ke shlédnutí ve Strahovském klášteře. Najdeme zde i komentář k seriálu České televize První republika.

Rubrika MSKA zavede čtenáře jak do jednotlivých poboček MSKA a připomene jejich aktivity, ale všimne si i zahraniční spolupráce MSKA v uplynulém období.

I v tomto čísle jsou nedílnou součástí zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích, které čtenáře zavedou do Vatikánu, Lince, Cách, Madridu, Vídně i Mexika.

Obálka a doprovodné ilustrace dají čtenářům nahlédnout a pozvou je na výstavu Diecézního muzea v Brně, která se věnuje významné osobnosti moravských politických i církevních dějin knížeti a kardinálu Františkovi z Dietrichštejna a jeho době.


německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist