Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 1-2 2015

DIALOG EVROPA XXI 1-2/2015


Počet stran: 104
Nová cena: 75,- Kč / 3 Euro

Téma: 25 let MSKA – Eucharistický kongres

První dvojčíslo roku 2015 sleduje dvě hlavní témata – věnuje pozornost 25 letům Moravsko-slezské křesťanské akademie a stranou nemůže nechat v roce Eucharistie téma eucharistických kongresů v minulosti i letos.

25 roků v životě člověka jsou léta základní přípravy na život a postupného vstupování do pracovního prostředí a přebírání odpovědnosti za život svůj, své rodiny, církve i společnosti. V životě spolku, domnívám se, jsou to zatím „dětská léta“, kdy se učíme žít, orientovat se a přemýšlet. To je patrné i při pohledu na prožitých 25 let, v nichž si představitelé MSKA jednak kladou otázku po dalším směřování MSKA, ale také se ohlíží za tím, co jim jako aktérům MSKA práce v ní dala. Za dosavadním vývojem se ohlíží PhDr. Jiřina Štouračová, Prof. MUDr. Augustin Svoboda a další. Vizi dalšího směřování se snaží nastínit současný předseda ThDr. Pavel Kopeček. Svůj postoj k MSKA vyjadřuje v rozhovoru i moravský metropolita Mons. Jan Graubner.

O eucharistickém hnutí na Moravě a ve Slezsku v minulosti s přihlédnutím k letošnímu připravovanému eucharistickému kongresu v říjnu v Brně ve svém článku hovoří kněz ostravské diecéze a historik P. Jan Larisch. O přípravách letošního Národního eucharistického kongresu referuje Pavel Kopeček.

V rubrice Studie nacházíme pokračování článku Mgr. Jaroslava Šilera, spolupracovníka MSKA, o kněžích rodácích z Kunovic. Tentokrát v roce řeholníků vybírá kněze řeholníky. Aktivitám řeholnic se věnuje ve své studii i Eliška Krátká z Filosofické fakulty Masarykovy university. Čtenářům přibližuje vznik, vývoj a působení řeholní nemocnice sester boromejek v Praze pod Petřínem.

Recenzní rubrika v tomto čísle přibližuje jednak drobné studie Jana Larische o katolických osobnostech válečné doby a jejich pronásledování: P. Ferdinand Chýlek a Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace. Recenze historického díla Neklidné vztahy brněnského historika F. X. Halase nás přivádí k zamyšlení nad rozpadem Habsburského soustátí a vznikem mladých, malých středoevropských států, zvláště Československa, a nad důsledky tohoto historického vývoje.

Do aktuálního života naší akademie čtenáře zavádí rubrika MSKA. Po členy MSKA, kteří se nedostali na volební valné shromáždění přináší přednesenou zprávu předsedy o aktivitách MSKA v uplynulém roce, zprávu místopředsedkyně o zahraničních aktivitách a spolupráci, zprávu o hospodaření MSKA i zprávu revizní komise. I některé regionální pobočky na dalších stránkách přibližují svoji aktivitu v uplynulém období.

V rubrice Zprávy čtenář najde informaci o odborné konferenci konané v Olomouci na téma Evropa a islám, na níž vystoupil s podivným názorem na křesťanství v Evropě Mons. Michael Weninger, člen papežské rady pro mezinárodní dialog.

Několik příspěvků je v tomto čísle věnováno umění. Ať jde o výstavy Diecézního muzea v Brně: Sakrální prostor v pojetí sochaře Ondřeje Schweigla (Václav Lunga) – k vidění do 27. září; Pietas urbis (Daniela Kostrhounová). Nebo o výstavy vzniklé z péče Strahovských premonstrátů – Speculum mundi v Olomouci, či výstavu ikon ve Strahovském klášteře. Pozornost si jistě zaslouží i umělecký soubor s názvem Krédo, které tvoří osm korouhví z autorské dílny tuřanského výtvarníka Karla Rechlíka.

Přejeme radostné čtení !


německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist