Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

Dialog 1-4 2016

DIALOG EVROPA XXI 1-4/2016


Počet stran: 96
Nová cena: 75,- Kč / 3 Euro

Téma: Lékař - sestra – pacient
Trvale udržitelný rozvoj

Jediné číslo našeho Dialogu ročníku 2016 přináší ohlédnutí za událostmi v životě MSKA i její činností v roce 2016.

V úvodu časopisu brněnský světící biskup Mons. Pavel Konzul odpovídá na dotazy předsedy MSKA Ing. Pavla Kopečka. První část rozhovoru se věnuje osobě nového biskupa a jeho poslání, v druhé části naznačuje Pavel Konzul, který má v rámci brněnské diecéze na starost školství – vzdělávání a v rámci celé české církve katechezi, v čem vidí ze své pozice poslání a úkol Moravsko-slezské křesťanské akademie. Naznačuje, že je potřebné mít katolický spolek, v němž se sdružují katoličtí vědci a mohou přispívat k širšímu vzdělávání věřících. Na druhé straně mohou pomoci tito erudovaní odborníci katolické církvi, vyjádřit se k určitým společenským otázkám a posílit tak teologicky vzdělané představitele církve na všech úrovních v diskusi s „politickým, ekonomickým i občanským světem“.

Naše téma 1 odráží přednášky 17. bioetické konference konané v Olomouci na téma Lékař – sestra – pacient: Etické problémy vzájemné komunikace. Garantem konference byl Prof. MUDr. Jiří Ehrmann, který se zamýšlí nad vývojem lékařského slibu od Hippokratovy přísahy, přes Ženevský lékařský slib po slib skládaný absolventy medicíny na Lékařské fakultě University Palackého v Olomouci. O duchovním rozměru péče o nemocné hovořil na konferenci i v časopise brněnský nemocniční kaplan P. ThLic Leo Zerhau, Th.D., který spatřuje hlavní úkol duchovních v rozhovoru s pacientem, nebo ještě lépe v modlitbě s ním, čímž mu usnadňuje nadhled nad zdravotním problémem, který v nemocnici řeší a případné přijetí těžké diagnózy.

Naše téma 2 sleduje průběh konference kolektivního člena MSKA Hnutí Křesťan a práce. Hlavním tématem konference bylo důstojné zacházení se všemi zdroji naší země: ať zdroji lidskými tak přírodními. S přihlédnutím k encyklice Laudato si se jednotliví referenti zabývali současným stavem péče o člověka a přírodu

V rubrice Studie se čtenář může blíže seznámit se střípky z historie Kuřimské farnosti složenými na základě studia staré farní kroniky farnosti Maří Magdalény v Kuřimi.

Recenzní rubrika představuje tři rozdílné tituly – historické působení Správce arcibiskupských statků Josefa Konšela, ohlédnutí za jubilejní publikací Ostravsko-opavské diecéze a pohled někdejšího slovenského ministra vnitra Vladimíra Palka na ztrátu křesťanských hodnot v evropské a atlantické politice.

Rubrika MSKA přináší zprávy ze života jednotlivých regionálních poboček a všímá si i zahraniční spolupráce MSKA.

Nedílnou součástí čísla jsou zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích.


německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist