Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

Dialog 1-4 2017

DIALOG EVROPA XXI 1-4/2017


Počet stran: 126

Rozhovory s pomocnými biskupy olomoucké arcidiecéze,
210 let historie alumnátu v Brně,
Digitální svět práce a průmyslu 4.0,
Stáří z pohledu 21. století,
Vize kooperace v obnově MSKA

Editoriál

Milí čtenáři, členové, přátelé a podporovatelé akademie,
časopis Dialog Evropa XXI v roce 2017 prochází výraznou proměnou ve formě vydávání. Bylo zahájeno vydávání časopisu v elektronické formě, které je nyní výchozí formou prezentace MSKA a nahrazuje dosavadní tištěnou formu. Plánované je rozdělení struktury a obsahu článků časopisu Dialog. Elektronická verze propojená s webem MSKA bude obsahovat formy mediální komunikace, tištěná forma bude v upravené formě obsahovat výběr článků – studii a samostatně budou vycházet publikované výstupy z pořádaných akcí. V tomto přechodném období za rok 2017 vychází tištěná forma časopisu Dialog Evropa XXI uspořádána ještě podle dosavadní formy strukturálního uspořádání a z výběru článků prezentovaných v elektronické podobě.
Další číslo našeho časopis Dialog Evropa XXI, které dostáváte do rukou, shrnuje činnost naší organizace za rok 2017. Úvodním příspěvkem tohoto čísla jsou rozhovory s novými olomouckými pomocnými biskupy Mons. Antonínem Baslerem a Mons. Josefem Nuzíkem, ve kterých hovoří o povolání k této službě a jejím naplňování. Další příspěvek poskytuje vizi kooperace v obnově MSKA, kterým se rozvíjí usnesení o směřování akademie. Přípěvek nastiňuje koncepci proměny organizačních struktur k obnově a efektivní činnosti a funkční spolupráci s obdobnými organizacemi.

Hlavní témata představují tři významné akce letošního roku, které jsme zorganizovali či se na nich podíleli. První z nich, kterou MSKA pořádala v rámci akademických dnů je konference v Brně s tématem 210 let brněnského alumnátu a dva příspěvky uvádí osobnosti s ním spojené, zejména Františka Sušila a Emanuela Masáka.

Druhou akcí byl mezinárodní seminář na Velehradě, organizovaný hnutím Křesťan a práce na téma „Digitální svět práce, průmysl 4.0.“ Z tohoto semináře uvádíme výběr dvou příspěvků týkajících se práce a život v digitalizované společnosti -výzvy pro církev i víru a etika techniky a ekonomie.

Třetí akcí byla bioetická konference v Olomouci na téma „Stáří v 21. století“, ze které uvádíme výběr dvou referátů jež se týkající problematiky stáří – stáří z pohledu současné gerontologie a aktuální výzvy v geriiatrii.

V rubrice Studium nabízíme příspěvky k výročím a aktuálnímu dění. Jsou zde uvedeny příspěvky týkající se důležitých teologicko - společenských témat – Maria a Fatima, Odkaz Memoranda za nápravu vztahů církve a státu a triptich a aktuálně nejdůležitější je příspěvek - Migrace jako etický problém a velké téma. V rámci studií je uveden příspěvek nauky křesťanské meditace.

Bohatá je rubrika popisování činnosti MSKA, jejich poboček i úkolu, které před naší organizací stojí a které máme společně naplňovat.

Přeji všem mnoho inspirace a sil ve vzájemné pomoci a spolupráci při obnově a rozvoji naší akademie.Obsah

Rozhovor s pomocným biskupem olomouckého arcibiskupství Mons. Antonínem Baslerem

Rozhovor s pomocným biskupem olomouckého arcibiskupství Mons. Josefem Nuzikem

Vize kooperace v obnově a rozvoji MSKA P. ThDr. Jiří Koníček

František Sušil jako vyučující na brněnském alumnátu PhDr.ThDr. Hynek Šmerda Ph.D.

Rozhodnutí pro kněžství a vstup do alumnátu na přelomu 19. a 20. století. Příklad moravských kněží Emanuela Masáka (1883–1964) a Dominika Pecky (1895–1981) Mgr. Petr Husák

Práce a život v digitalizované společnosti - Výzvy pro církev i víru. Norbert Wichard

Etika techniky a ekonomie prof. Lubomír Mlčoch

Staří z pohledu současné gerontologie Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

Aktuální výzvy v geriatrii z pohledu pacienta. MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D.

Fatimský triptich. Neposkvrněné Srdce Panny Marie jako „srdce“ fatimského zjevení Štěpán Filip ThD.

Migrace jako etický problém a velké téma, prof. ThDr. Josef Dolista ThD.

Výročí Memoranda za nápravu vztahu státu a církví v ČR v aktuálním dění. ThDr. Jiři Koníček

Týdenní nauka křesťanské meditace

Spolupráce a Memornadum o kooperci mezi MSKA a ČKA ThDr. Jiří Koníček

Setkání s MSKA s katolickými akademiky Rakouska v Olomouci.

Přehled aktivit RP MSKA Olomouc v roce 2017

Zpráva o akcích pořádaných RP MSKA Brno

Přehled činnosti RP MSKA Prostějov v roce 2017

Zpráva o činnosti RP Zábřeh za rok 2017

Vznikla nová RP MSKA v Křenovicích.

Obnovená činnosti regionální pobočky MSKA v Uherském Brodě


německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist