Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

dialog 4 2013

DIALOG EVROPA XXI 4/2013


Počet stran: 96
Cena: 80,- Kč / 3 Euro

Cyrilometodějská tradice
Poslední číslo ročníku 2013 věnuje pozornost hlavnímu tématu roku 2013. Také Moravsko-slezská křesťanská akademie se v tomto roce zaměřila na 1150 výročí příchodu slovanských věrozvěstů na Moravu. Bylo to nejen přednáškami v jednotlivých regionálních pobočkách, také Moravsko-slezskými akademickými dny v Brně a v neposlední řadě právě tímto číslem časopisu

Hlavní téma Cyrilometodějská tradice tvoří přednášky a drobnější příspěvky, které odezněly na 8. Moravsko-slezských akademických dnech. Profesor Pavel Ambros se ve svém příspěvku zamýšlí, zda existuje nová vize cyrilometodějské tradice. Psycholog Vladimír Smékal přibližuje cyrilometodějskou tradici a význam jejího předávání. Vladimír Vavřínek, dlouholetý pracovník Slovanského ústavu Akademie věd je autorem publikace Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem. V rámci akademických dní se s účastníky podělil o řadu poznatků, které při shromažďování materiálů a dlouholetém studiu k životu slovanských věrozvěstů nashromáždil. V časopise přetiskujeme drobnou pasáž z jeho knihy a doufáme, že čtenář příznivě naladěn sáhne po celém velmi čtivém díle.

Brněnský sochař Vladimír Matoušek hovoří o své motivaci k tvorbě svých posledních děl věnovaných soluňským bratřím. Zvlášť přiblížil zrod sousoší Cyrila a Metoděje u brněnské katedrály. Olomoucká umělkyně slova Martina Pavlíková se zamýšlí o pomoci umění při poznávání a oživení cyrilometodějského odkazu. Celou řadu úvah pak uzavírá čtivé apokryfní filosofování ceremoniáře chazarského kagana, který má na starosti přijetí byzantského poselstva vedeného Konstantinem z pera Oldřicha Seluckého.

V rubrice Studie nacházíme příspěvek mladé olomoucké historičky, ve kterém rekapituluje vývoj olomoucké samosprávy po první světové válce a zmiňuje osobnosti, které samosprávu města rozvíjely.

Recenzní rubrika je v tomto čísle bohatá, přibližuje čtenářům knihy Letnice dvacátého století – S. Balík – J. Hanuš, Politika jaká nemá být – P. Fiala, Emil Hácha – V. Junek a další.

I v tomto čísle jsou nedílnou součástí zprávy ze života církve v sousedních i vzdálenějších zemích.

Obálka a doprovodné ilustrace čtenářům přibližují obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v Orlických horách. Ruina kostela zničeného za komunistického režimu prohlédla novou krásou díky píli, práci a nadšení řady obětavých osobností naší země i ze zahraničí soustředěných ve Sdružení Neratov. Umělecké ztvárnění vnější úpravy architektů Jiřího Starého a Petra Dostála i výtvarné ztvárnění liturgického prostoru brněnským výtvarníkem Karlem Rechlíkem obléklo kostel do půvabného hávu.


německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist