Moravsko-slezská křesťanská akademie

Bannery:
www.hkap.cz www.hnutiprozivot.cz prednasky.eu farnost-bilovice.cz/mska/

© Cihlarik ()()() 2005

nyní pokračuje M. Odehnal


Europasymposion 2010: Darüber spricht man nicht. / O tom se nemluví

Archiv zpráv - 2017


 
Přejeme Vám požehnané Vánoce a vše nejlepší do nového roku 2018.
Přání (.pdf)


Prosinec 2017
 
V prosinci Vás ještě MSKA mimořádně zve na několik přednášek:
Věra Sosnarová v Olomouci 6. 12., v Brně 13. 12. a Jiřina Štouračová v Brně 19. 12.
Plakát - Věra Sosnarová v Olomouci (.pdf)

Plakát - Věra Sosnarová v Brně (.pdf)

Plakát - Jiřina Štouračová v Brně (.pdf)


Brno, 18. listopad 2017
 
V bývalé budově brněnského alumnátu na Antonínské ulici se v sobotu sešli členové a příznivci MSKA, aby spolu s referenty soustředili svou pozornost na brněnské kněžské učiliště a připomněli si tak 210 od jeho založení.
Fotogalerie

Zpráva (.pdf)

Plakát s programem (.pdf)


Vídeň, 17. - 18. říjen 2017, Podzimní zasedání FEECA
 
Ve dnech 17. - 18. října se u rakouské partnerské organizace Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich sešli zástupci členských organizací FEECA ke svému pravidelnému podzimnímu pracovnímu zasedání.
Tisková zpráva (.pdf)


Praha, 3. - 5. listopadu 2017
 
Zveme zejména studenty vysokých škol na #víkend4life, který pořádá náš kolektivní člen Hnutí Pro život ve dnech 3. až 5. listopadu 2017 v klášteře kapucínů na Hradčanech v Praze.
Pozor, registrace je možná nejpozději do 20. října na adrese info@hnutiprozivot.cz

Plakát s dalšími informacemi (.pdf)


Vranov u Brna, 21. - 28. října 2017
 
Ve dnech 21. - 28. října 2017 se v Duchovním centru sv. Františka z Pauly koná mezinárodní setkání organizace "Unum omnes", které připravilo hnutí Křesťan a práce ve spolupráci s MSKA. Během tohoto setkání se účastníci z Evropy, Afriky a Ameriky seznámí s životem české církve i aktuálními otázkami migrace, ekonomického rozvoje, mezikulturního a mezináboženského dialogu. Během svého pobytu účastníci navštíví významné památky Moravy, seznámí se s její historií a kulturou. Více informací je na programu setkání.
Program (.pdf)


Brno
 
MSKA se v akademickém roce 2017/2018 spolupodílí na pořádání kurzů latiny a novozákonní řečtiny, přičemž se otevírá 3. a 4. semestr. Výuka začne v říjnu 2016 a bude probíhat v Brně, Smetanova 14, 602 00 Brno. Přihlášky se přijímají do 16. října 2016. Další informace viz plakát.
Plakát s podrobnostmi (.pdf)


Olomouc, 7. října 2017
 
V sobotu 7. října 2017 proběhla v Olomouci 18. bioetická konference na téma „Stáří z pohledu 21. století”.
Fotogalerie

Brožura s programem i přihláškou (.pdf)


Olomouc, 21. září 2017
 
Ve čtvrtek 21. 9. 2017 v slavnostním sále Arcibiskupství olomouckého proběhlo setkání MSKA se spolkem rakouských akademiků (Katholischer Akademiker/innen Verband Österreichs).
Zpráva (.pdf)

Fotogalerie


Velehrad, 8. - 10. září 2017, Mezinárodní seminář spolku Křesťan a práce, z.s
 
Ve dnech 8. – 10. září 2017 se na Velehradě konal seminář na téma: „Digitální svět práce a Průmysl 4.0“. Semináře se zúčastnilo 95 posluchačů z 6 zemí střední Evropy včetně Albánie.
Cílem semináře bylo zdůraznit nutnost prosazovat koncept 4. průmyslové revoluce. Veřejnost v ČR však na ně není připravena, je třeba změnit její životní styl, postoje a myšlení při aplikaci nových procesů. Byly zdůrazněny nejenom šance digitální éry, ale i její možná ohrožení, a to především v oblasti sociální (zvláště dopad na pracovní trh, nezaměstnanost, rekvalifikace a předcházení sociálnímu napětí). Většina základních přednášek doplnila dané téma úvahami s pohledu sociálního učení Církve, včetně encykliky Laudato sí. Budoucnost digitální éry je vizí pro celou společnost, nikoliv jenom pro mladou generaci. Bude spočívat na mezigenerační spolupráci.
Závěry semináře jsou shrnuty v závěrečné deklaraci, která je připojena Podrobnosti najdete na webových stránkách spolku - www.hkap.cz. Je také zpracován elektronický sborník ze semináře, který je možno objednat na info@hkap.cz.
Zároveň zveme zájemce na přednášku „Spiritualita práce“ p. Bolka Vraného, která se koná 8. října 2017 v 18 hod v kostele v Moravanech u Brna.
Deklarace účastníků semináře (.pdf)
Jiří Konečný, předseda spolku
Zpráva (.pdf)
konecny.jiri@centrum.cz, tel. 604959117

Olomouc, 21. září 2017
 
Moravsko-slezská křesťanská akademie zve členy a příznivce MSKA na:
Setkání s katolickými akademiky Rakouska,
které se uskuteční ve čtvrtek 21. 9. 2017 v 16.30 hod v Olomouci.
Pozvánka s programem (.pdf)Brno, 22. června 2017
 
Ve čtvrtek 22. 6. se v sídle MSKA uskutečnila prezentace nové elektronické podoby časopisu Dialog Evropa XXI. Více informace naleznete jako zprávu přímo na webu časopisu www.dialogevropa21.cz

Brno, 27. února 2017
 
Na valném shromáždění Moravsko-slezské křesťanské akademie v Brně dne 25. února 2017 proběhla úprava stanov a bylo naznačeno další směřování akademie. Do nového ztenčeného předsednictva byli zvoleni: ThDr. ICLic. Jiří Koníček - předseda, S.L.D. Ing. Pavel Kopeček, Th.D. - místopředseda. Za členy předsednictva byli zvoleni: Doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc.; Ing. Mgr. ThLic. Vojtěch Mičan; PhDr. Roman Zaoral.
Zápis (.pdf)

Fotogalerie


Předchozí:
Rok 2016
Rok 2015
Rok 2014
Rok 2013
Rok 2012
Rok 2011
Rok 2010
Rok 2009
Rok 2008
Rok 2007
Rok 2006
Rok 2005


německy - zatím není k dispozici     anglicky - zatím není k dispozici
Dialog Evropa XXI
Aktuální číslo:
1-4/2017
Dialog Evropa XXI

Adresa:
MSKA
Smetanova 14
602 00 Brno


tel.:
+420 732 194 741

Č. účtu:
134 2357 389/0800

Kontaktní hodiny:

Út  8:30-12:00
St 14:00-17:00TOPlist